Ankara Global Eğitim Sanayi Ticaret Limited Şirketi

SRC – ODY – ÜDY

MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSU

Özel Han Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursu

SRC

SRC Belgesi Genel Bilgiler

SRC Belgesi almadan önce Uluslararası veya Yurtiçinde Yolcu veya Yük Taşımacılığı yapan tüm sürücülerin bilmesi gereken bilgiler yer alıyor.

SRC Belgesi Nedir?

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgelere SRC Belgesi denir. SRC belgesinin açılımı sürücü kelimesinin kısaltılmış halidir.

5 Çeşit SRC Belgesi vardır.

Bunlar;

 • Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar için SRC1 Belgesi
 • Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklar için SRC2 Belgesi
 • Uluslararası yük, eşya taşımacılığı yapacaklar için SRC3 Belgesi
 • Yurtiçi yük, eşya taşımacılığı yapacaklar için SRC4 Belgesi
 • Tehlikeli madde taşımacılığı yapacaklar için SRC5 Belgesi

şeklindedir.

SRC belgesi almak için iki farklı yol vardır. Birincisi SRC Belgesini sınavdan muaf olup alabiliyosunuz. SRC SINAV Muafiyeti için 25.02.2003 tarihinden önce ehliyet belgesine sahip olanlar  SRC belgelerisini sınavsız alabilirler. İkinci seçenek  ise 25.02.2003 tarihinden sonra ehliyet belgesi alanlar  SRC eğitimi aldıktan sonra SRC sınavlarına tabi tutulur ve başarılı olmaları halinde SRC belgesi alabilirler.

SRC sınavlarında toplamda 40 soru bulunmaktadır. Başarılı olabilmeniz için 70 puan almanız gerekmektedir.

SRC Belgesi Alacak Şoförlerde Aranacak Şartlar;

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

 • Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
 • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
 • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
 • 63 yaşından gün almamış olmaları,
 • Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
 • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

şarttır.

(2) D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz.

SRC 1 Belgesi

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı yapan veya yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesine SRC 1 Belgesi denir. Mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. Ayrıca B-E-C-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olunması yeterlidir. Uluslararası taşımalarda çalışacak  sürücülerin, silah, uyuşturucu, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır.

SRC 1 belgesi için sınav öncesi alınacak eğitimlerde cezalar ve trafik kuralları, çalışma ve dinlenme süreleri, ilk yardım, harita bilgisi ve turizm taşımacılığı gibi dersleri de içeren çeşitli dersler toplam 32 saat süreyle verilmektedir. Bu Derslere katılım zorunludur. SRC 1 belgesi alan sürücüler otobüs,minibüs, taksi, midibüs ve benzeri yolcu taşıyan araçlar kullanabilirler.

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin zorunlu alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC 1 Belgesini alan kişi SRC 2 Belgesini de almış sayılır.

 • Src1 Belgesini alanlar hem yurtdışı, hem de yurtiçi yolcu taşımacılığı yapabilmektedir
 • Eğitim süresi toplam 32 saattir. Derslere katılım zorunludur.
 • Otobüs kullanacaklar için yaş şartı 26, minibüs kullanacaklar için 19 dur.
 • Ayrıca SRC 1 belgesi almak için B-C-E-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.
 • Uluslararası taşımalarda çalışacak sürücülerin, silah, uyuşturucu, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı herhangi bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır.

SRC Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğinden Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

SRC1 için gerekli evraklar nelerdir ?

 • Sizler için detaylı olarak hazırladığımız SRC gerekli evraklar sayfasından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SRC1 sınav tarihleri nelerdir ?

 • SRC sınav tarihlerini sizler için SRC Sınav Tarihleri sayfasında detaylı olarak hazırladık, tıklayarak yazıyı inceleyebilirsiniz.

SRC1 sorumlu dersler nelerdir ?

 • SRC sınavlarında sorumlusu olduğunuz ve eğitimini alacağınız dersleri SRC1 Ders Programından detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Sınavsız SRC1 (Muafiyet) Nedir?

 • Sınavsız SRC1 durumunuzu öğrenmek için SRC1 Muafiyet yazımızı detaylıca inceleyiniz.

SRC1 Alma süreci nedir? Ne kadar sürede SRC1 Belgesi alınır?

 • SRC1 alma sürecini ve sınav ile ilgili detayları bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

SRC1 Fiyatı ne kadardır?

 • SRC1 Belgesi ücretleri hakkında detaylı bilgi için SRC1 Fiyatları yazımızı tıklayarak inceleyebilirsiniz.

SRC1 Belgesi alırken aranılan şartlar nelerdir?

 • SRC belgeleri için öngörülen eğitim programları ve aranılan şartlar da farklılık göstermektedir; SRC1 eğitim programları ile ilgili yazımızda kaç saat ders almanız gerektiğini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

SRC 2 Belgesi

Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapacak olan sürücüler için zorunlu olan bir belgedir. SRC 1 belgesi alan ticari araç sürücüleri SRC 2 belgesini de almış sayılırlar. Ayrıca başvuru yapıp SRC 2 belgesi almalarına gerek yoktur. Sınav öncesi verilen dersler de birbirlerinin hemen hemen aynısıdır.Sadece SRC1 eğitiminden farklı olarak; gümrük, tır ve kaçakçılık mevzuatı eğitimi SRC2 belgesi için verilen eğitimde yer almamaktadır.

SRC2 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yapan sürücülerin zorunlu alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Mesleki yeterlilik belgesi almak için de SRC1 belgesi için gerekli olan şartların aynısı aranmaktadır ve sınav öncesi verilen dersler de hemen hemen aynıdır.

Eğitim süresi toplam 28 saattir. Derslere katılım zorunludur.

SRC1 belgesine sahip olan sürücüler SRC2 belgesi almış sayılırlar. Bu yüzden SRC1 belgesi sahiplerinin ayrıca SRC2 belgesi almalarına gerek yoktur.

Src 2 belgesi alan sürücüler şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapabilirler.

Src 2 Belgesi İle Kullanılan Araçlar

 • Otobüs, Minibüs, Taksi, Midibüs vb. yolcu taşıyan araçları kullanılır. Yolcu Taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, 26 yaşında gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
 • B-E-D-C ehliyetlerden birine sahip olması yeterlidir .

SRC Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğinden Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

SRC2 için gerekli evraklar nelerdir ?

 • Sizler için detaylı olarak yazdığımız SRC gerekli evraklar sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SRC2 sınav tarihleri nelerdir ?

 • SRC sınavlarının sınav tarihlerini sizler için SRC Sınav Tarihleri sayfasında detaylı olarak yazdık, tıklayarak yazıyı inceleyebilirsiniz.

SRC2 sorumlu dersler nelerdir ?

 • SRC sınavlarında sorumlu olduğunuz ve eğitimini alacağınız dersleri SRC2 Ders Programından detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Sınavsız SRC2 (Muafiyet) Nedir?

 • Sınavsız SRC2 durumunuzu öğrenmek için SRC2 Muafiyet yazımızı inceleyiniz.

SRC2 Alma süreci nedir? Ne kadar sürede SRC2 Belgesi alınır?

 • SRC2 alma sürecini ve sınav ile ilgili detayları bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

SRC2 Fiyatı ne kadardır?

 • SRC2 Belgesi ücretleri hakkında detaylı bilgi için SRC2 Fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz.

SRC2 Belgesi alırken aranılan şartlar nelerdir?

 • SRC belgeleri için öngörülen eğitim programları ve aranılan şartlar da bazı farklılık arz etmektedir; SRC2 eğitim programları ile ilgili yazımızda kaç saat ders almanız gerektiği detaylı olarak belirtilmektedir.

SRC 3 Belgesi

Uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin zorunlu olarak alması gereken belgeye SRC 3 belgesi denir. SRC 3 belgesini alan kişi SRC 4 belgesini de almış sayılmaktadır.  SRC 3 Belgesini almak için en az ilkokul mezunu olmak gerekli olup B-E-C-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir. Uluslararası taşımalarda çalışacak sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı SRC3 belgesi almak için aranmaktadır.

SRC3 belgesi sınav öncesi eğitiminde güvenli sürüş teknikleri, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, harita bilgisi ve ilk yardım eğitimi gibi dersleri de içinde kapsayan çeşitli dersler verilmektedir. Söz konusu eğitim sonunda girilen sınavda SRC3 belgesi almaya hak kazanan sürücüler tır, kamyon, panelvan, pikap, kamyonet vb. yük taşıyan araçları kullanabilmektedirler.

SRC3 Uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken Mesleki yeterlilik belgesidir.

B-C-E-D ehliyetlerden birine sahip olmak gerekmektedir. Eğitim süresi toplam 32 saat sürmektedir. Derslere katılım zorunludur. Eğitim sonunda girilen sınavda SRC3 belgesi almaya hak kazanan sürücüler tır, kamyon, panelvan, pikap, kamyonet vb. yük taşıyan araçları kullanabilmektedirler. Src 3 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler yurt dışında yük, eşya ve kargo taşımacılığı yapabilirler.

 • Src 3 belgesi alan sürücüler Uluslararasında yük taşıyabileceği gibi yurt içinde de yük taşıyabilirler.
 • Src 3 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler Src 4 belgesini almış sayılmaktadırlar.

Src 3 Belgesi İle Kullanılan Araçlar

 • Tır, Kamyon, panelvan, pikap, kamyonet vb. yük taşıyan araçları kullanabilirler.
 • Src 3 belgesi almak için 18 doldurmak, 63 yaşından gün almama şartı aranır.

SRC Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğinden Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

SRC3 için gerekli evraklar nelerdir ?

 • Sizler için detaylı olarak yazdığımız SRC gerekli evraklar sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SRC3 sınav tarihleri nelerdir ?

 • SRC sınavlarının sınav tarihlerini sizler için SRC Sınav Tarihleri sayfasında detaylı olarak yazdık, tıklayarak yazıyı inceleyebilirsiniz.

SRC3 sorumlu dersler nelerdir ?

 • SRC sınavlarında sorumlu olduğunuz ve eğitimini alacağınız dersleri SRC3 Ders Programından detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Sınavsız SRC3 (Muafiyet) Nedir?

 • Sınavsız SRC3 durumunuzu öğrenmek için SRC3 Muafiyet yazımızı inceleyiniz.

SRC3 Alma süreci nedir? Ne kadar sürede SRC3 Belgesi alınır?

 • SRC3 alma sürecini ve sınav ile ilgili detayları bu yazımızdan inceleyebilirsiniz.

SRC3 Fiyatı ne kadardır?

 • SRC3 Belgesi ücretleri hakkında detaylı bilgi için SRC3 Fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz.

SRC3 Belgesi alırken aranılan şartlar nelerdir?

 • SRC belgeleri için öngörülen eğitim programları ve aranılan şartlar da farklılık arz etmektedir; SRC3 eğitim programları ile ilgili yazımızda kaç saat ders almanız gerektiği detaylı olarak belirtilmiştir.

Etiketler: Ankara, Ankara SRC Eğitim Kursu, Ankara src3, Çankaya, Çankaya src 3, Çankaya src 3 belgesi, Çankaya src3, KIZILAY ODY KURSU, KIZILAY PSİKOTEKNİK, KIZILAY SRC 5, KIZILAY SRC KURSU, KIZILAY ÜDY KURSU, src, src 3, src 3 cezaları, src 3 dersleri, src 3 fiyatları, src 3 kursu, src 3 sınavları, SRC EĞİTİM MERKEZİ

SRC 4 Belgesi

Eşya kargo taşımacılığının yurt içinde yapılacak olması durumunda söz konusu ticari taşıt sürücüleri SRC 4 belgesi alarak zorunlu mesleki yeterlilik belgesine sahip olurlar. SRC 1 ve SRC 2 belgelerinde olduğu gibi aynı şekilde SRC 3 belgesi alan ticari taşıt sürücüsü de SRC 4 belgesi almış sayılmaktadır ve SRC 3′e sahip olanlar açısından ayrıca SRC 4 belgesi alma gereği yoktur. SRC 4 belgesi bulunan sürücüler de tır, kamyon, pikap, panelvan ve kamyonet gibi yük taşıyan araçları kullanabilirler.

SRC4 Yurtiçi eşya kargo taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.

SRC4 Belgesi için de SRC3 belgesi için aranan şartlar geçerlidir. Eğitim sürecinde alınan dersler de 1-2 ders dışında aynıdır. Eğitim süresi toplam 28 saattir. Derslere katılım zorunludur. Src 4 mesleki yeterlilik belgesi alan sürücüler yurt içinde yük, eşya ve kargo taşımacılığı yapabilmektedir. Src 4 belgesi alan sürücüler şehirler arası yük taşıyabileceği gibi şehir içinde de yük taşırlar. Src 4 belgesi almak için 4 günlük eğitime katılmak zorunludur.

SRC3 belgesi bulunan sürücüler SRC4 belgesini de almış sayılmaktadırlar.

Src 4 Belgesi İle Kullanılan Araçlar;

 • SRC4 belgesi bulunan sürücüler de tır, kamyon, pikap, panelvan ve kamyonet gibi yük taşıyan araçları kullanabilirler.
 • Src 4 belgesi almak için 18 doldurmak, 63 yaşından gün almama şartı aranır.
 • Src 4 mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak yeterli olup 19 yaşından gün almak gereklidir. B-E-C-D ehliyetlerden birine sahip olmak yeterlidir.

SRC Kanun Hükmü

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince hazırlanan “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” yürürlüğe girdiğinden Araç sahibi olsun veya olmasın, ticari taşıt kullanma belgesi sahibi olan bütün şoförlerin SRC belgesi alma zorunluluğu vardır. SRC belgesi olarak nitelendirilen yeni ticari araç sürücü belgesi olmayan ticari araç sürücülerinin araçlarını kullanamayacakları Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir.

SRC4 için gerekli evraklar nelerdir ?

 • Sizler için detaylı olarak hazırladığımız SRC gerekli evraklar sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

SRC4 sınav tarihleri nelerdir ?

 • SRC sınavlarının sınav tarihlerini sizler için SRC Sınav Tarihleri sayfasında detaylı olarak hazırladık, tıklayarak yazıyı inceleyebilir detaylı bilgi alabilirsiniz.

SRC4 sorumlu dersler nelerdir ?

 • SRC sınavlarında sorumlu olduğunuz ve eğitimini alacağınız dersleri SRC4 Ders Programından detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Sınavsız SRC4 (Muafiyet) Nedir?

 • Sınavsız SRC4 ile ilgilidurumunuzu öğrenmek için SRC4 Muafiyet yazımızı inceleyebilirsiniz.

SRC4 Alma süreci nedir? Ne kadar sürede SRC4 Belgesi alınır?

 • SRC4 alma sürecini ve sınav ile ilgili bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

SRC4 Fiyatı ne kadardır?

 • SRC4 Belgesi ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için SRC4 Fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz.

SRC4 Belgesi alırken aranılan şartlar nelerdir?

 • SRC belgeleri için öngörülen eğitim programları ve aranılan şartlar da farklılıklar vardır; SRC4 eğitim programları ile ilgili yazımızda kaç saat ders almanız gerektiği detaylı olarak belirtilmektedir.

Etiketler: Ankara, Ankara SRC Eğitim Kursu, Ankara src4, Çankaya, Çankaya src 4, Çankaya src 4 belgesi, Çankaya src4, KIZILAY ODY KURSU, KIZILAY PSİKOTEKNİK, KIZILAY SRC 5, KIZILAY SRC KURSU, KIZILAY ÜDY KURSU, src, src 4, src 4 belgesi, src 4 cezaları, src 4 dersleri, src 4 eğitimleri, src 4 fiyatları, src 4 kursu, src 4 sınavları, SRC EĞİTİM MERKEZİ

SRC Belgesi Gerekli Evraklar

SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 Belgesi alacaklar için gerekli evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı ve Ehliyet Fotokopisi
 • Tahsil durumunu gösteren belge (Diploma)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Adli Sicil Kaydı

SRC5 Belgesi alacaklar için gerekli evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı ve Ehliyet Fotokopisi
 • Tahsil durumunu gösteren belge (Diploma)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • SRC 3 veya 4 Belge fotokopisi

SRC Muafiyet (Sınavsız SRC) Gerekli Evraklar;

25.02.2003 öncesi ehliyet belgenizin olması halinde E-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Not: Bu şartları sağlamayanların SRC eğitimlerine katılma mecburiyeti vardır.

Sınavsız SRC Belgesi (SRC Muafiyet) Nedir?

Sınavsız SRC Belgesi Kimler alabilir?

25.02.2003 tarihinden önce B – E – C – D sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler bakanlık tarafından sınavsız Src belgesi alma hakkına sahiptirler. Ehliyet sınıfına göre bu şartlarda değişiklikler görülebilir. Aşağıda yazmakta olan ehliyet sınıflarına göre sınavsız Src belgesi sınavsız alıp alamayacağınızı öğrenebilir veya kurumumuzu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

B sınıfı Ehliyet sahibi olup Sınavsız SRC almak isteyenler için gerekli şartlar nelerdir;

 • 25.02.2003 tarihi öncesi ehliyet sahibi olmak

B sınıfı ehliyet sahibi olup Sınavsız SRC almak için istemiş olduğumuz belgeler nelerdir;

 • 2 adet fotoğraf
 • Kimlik ve Ehliyet fotokopisi
 • Emniyet Müdürlüğünden alınacak olan GBT güncellemesi

C – D ve E sınıfı Ehliyet sahibi olup Sınavsız SRC almak için gerekli şartlar nelerdir;

 • 25.02.2003 tarihi öncesi ehliyet SRC 1 – 2 – 3 – 4 belgesi alabilirler

C – D veya E sınıfı ehliyet sahibi olup Sınavsız SRC almak için istemiş olduğumuz belgeler nelerdir;

 • 2 adet fotoğraf
 • Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi
 • Emniyet Müdürlüğünden alınacak olan GBT güncellemesi

SRC Belgeleri;

Src 1 Belgesi alanlar Src 2 Belgesini almış sayılır.

Src 3 Belgesini alanlar Src 4 belgesini almış sayılır.

Sınavsız Src almak için şartlarınız uymuyorsa kurumumuzdan alacağınız 4 günlük eğitimle src sınavına girebilir, istediğiniz Src belgesini en uygun fiyatlarla kurumumuzdan alabilirsiniz.

SRC Belgesi Alma Süreci Nasıl İlerler?

SRC belgelerinden herhangi birini almak için başvuru yapan sürücülerin 4 günlük SRC eğitimine katılmaları zorunludur. Bu eğitimlere katılan sürücülere eğitimini tamamladıktan sonra kayıt oldukları kurs tarafından eğitimi tamamlama belgesi verilecektir.

Bu belge ile Ulaştırma Bakanlığının yapacak olduğu sınava girilir. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin SRC belgeleri Bakanlık tarafından kişilerin adreslerine postalanır veya kayıtlı oldukları kurstan SRC kartlarını alabilirler.

SRC sınavında baraj 100 puan üzerinden 60 puandır. Toplam 50 soru sorulmaktadır. 50 sorudan 30 doğru yapmak geçmek için yeterli olucaktır.

SRC, ODY ve ÜDY Belgesi Fiyatları

SRC, ODY ve ÜDY Belgesi Fiyatları, bu belgelerin fiyatlandırılmasıda sınav harcı masrafı bulunmaktadır. Sınav harçları 2021 yılı itibari ile 110,00 TL‘dir. Bu sınav harcı SRC kurs fiyatının dışında tutulur.  SRC sınav harçları kurslara verilirken, SRC kart ücreti Halk Bankası şubelerine yatırılmaktadır.

Aşağıdaki fiyat listesi 2021 yılı SRC Fiyat listesini kapsamaktadır. Bu fiyatlandırma 2021 yılı için geçerlidir.

Tabloda yer alan ücretler Özel Öğretim Kurumları yönetmeliği çerçevesinde özel kurumların görüşleri alınarak yıl sonunda oluşturulan ücret komisyonu tarafından belirlenip valilik tarafından onaylanır. Bu ücretler taban fiyat olup, bu taban fiyatın altına düşülmesi yasaktır. Yukarıda belirtilmiş olan src belgesi, üdy belgesi ve ody belgesi kurs ücretleri 01 Ocak 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerlidir.

BelgeDers Saat Sayısı
SRC 1 BELGESİ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI40 saatBizimle iletişime geçin.
SRC 2 BELGESİ YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI36 saatBizimle iletişime geçin.
SRC 3 BELGESİ ULUSLARARASI EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI41 saatBizimle iletişime geçin.
SRC 4 BELGESİ YURT İÇİ EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI36 saatBizimle iletişime geçin.
ODY 1 BELGESİ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI82 saatBizimle iletişime geçin.
ODY 2 BELGESİ YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI71 saatBizimle iletişime geçin.
ODY 3 BELGESİ ULUSLARARASI EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI89 saatBizimle iletişime geçin.
ODY 4 BELGESİ YURT İÇİ EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI71 saatBizimle iletişime geçin.
ÜDY 1 BELGESİ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI95 saatBizimle iletişime geçin.
ÜDY 2 BELGESİ YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI84 saatBizimle iletişime geçin.
ÜDY 3 BELGESİ ULUSLARARASI EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI104 saatBizimle iletişime geçin.
ÜDY 4 BELGESİ YURT İÇİ EŞYA VE KARGO TAŞIMACILIĞI85 saatBizimle iletişime geçin.

Src kurs ücretleri tüm illerde aynı değildir. Her ilin kurs ücretleri kendi komisyonları tarafından belirlenmektedir. Src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi ve src4 belgesi fiyatları ders saatine göre değişiklik göstermektedir. 2021 yılı Src ücretleri yukarıdaki tarifeye göre belirlenir ve ücrete KDV dahil edilir.

SRC Ders Saatleri

SRC Ders Saatleri, SRC belgesi alacak sürücülerin öncelikle hangi derslerden sorumlu olduğunu bilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda SRC sınıfınıza göre sorumlu olduğunuz dersleri görebilirsiniz.

Ders Saatleri
DERSLERSRC1SRC2SRC3SRC4
TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ32283228
Güvenli Sürüş Teknikleri3333
Ulaştırma Mevzuatı2222
Trafik Kuralları, Cezalar2222
Trafik Kazalarının Önlenmesi2222
Çalışma ve Dinlenme Süreleri2222
Davranış Psikolojisi3333
İletişim Teknolojileri1111
Tehlikeli Madde Taşımacılığı0022
Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı2040
Turizm Taşımacılığı3200
Düzenli Yolcu Taşımacılığı4300
Yasal Sorumluluklar ve Sigorta2233
Harita Okuma Bilgisi1111
Güzergah ve Geçiş Belgeleri0022
İlk Yardım3333
Araç Bilgisi ile Ekonomik Araç Kullanımı2222

SRC Eğitimi Verilen Dersler

SRC belgesi alacak arkadaşların eğitimi alırken bilmesi gereken dersler aşağıda açıklamalarıyla sizlere verilmiştir.

Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülerin, kullandıkları araçların performansının bilimsel ve mekanik temellerini öğrenmelerini, otomotiv mühendisliğinin temel kavramlarını tanımalarını ve ekonomik araç kullanmalarını sağlamak amacı ile verilmektedir.


Çalışma ve Dinlenme Süreleri

Karayolu taşımacılığında ücretli olarak çalışan sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin ilkeler, Uluslar arası Çalışma Örgütünün (İLO) 1979 yılında 153 Nolu Sözleşme ile kabul edildiği sözleşmede belirtilmiştir. Ülkemiz 2003 yılında bu sözleşmeyi yasalarımıza katmıştır.


Davranış Psikolojisi

İnsan davranışı ve zihinsel süreçler hakkında ve trafik psikolojisi ile sürücü davranışları konusunda bilgi vermektedir.


Düzenli Yolcu Taşımacılığı

Düzenli yolcu taşımacılığı yapan sürücülere, bu tür bir taşımacılığın yasalara uygun olarak nasıl yapılması gerektiği, yolcu hakları, taşımacıların sorumluluk ve yükümlülükleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile verilen derstir.


Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı

Sürücüler; gerek Uluslararası, gerekse Yurtiçi taşımacılık yaparken Gümrük işlemleri ile karşılaşabilmektedirler. Bu sebeple gümrüklerde hangi tür işlemlerin yapıldığını, bu işlemleri kimlerin (Eşya sahibi-Taşıyıcı-Acente) yapacağını, ne kadar zamanda bitireceğini bilmek zorundadır.

Bu işlemlerin eksik yapılması veya zamanında bitirilememesi kanuni sorunlara neden olur. Bundan dolayı para veya hapis cezalarına maruz kalabilirsiniz. Dersin amacı, sürücüleri bu konularda bilgilendirmek, işlerinizi kolay ve hızlı yapabilmenize yardımcı olmak, para ve hapis cezalarından uzakta kalmanızı sağlamaktır.


Güvenli Sürüş Teknikleri

Sürücülerin trafikte güvenli sürüş tekniklerinden yararlanarak kendilerini ve araçlarını tehlikeler karşısında nasıl güvende tutabileceklerini, yol ve trafik koşullarını en iyi şekilde tutabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.


Güzergah ve Geçiş Belgeleri

Karayolu taşımacılığı konusunda yapılan uluslararası sözleşmelerle, uluslararası taşımalarda gerekli olan belgeler ile bu belgelerin temini ve yapılacak işlemler hakkında sürücüleri bilgilendirmek hedeflenmiştir.


Harita Okuma Bilgisi

Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan harita bilgisi ihtiyacını karşılamak.


İletişim Teknolojileri

Sürücülere yeni  iletişim teknolojileri ve kullanımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmak ve bu iletişim teknolojilerinin sürücülere ve firma yetkililerine olan yararlarını ortaya koymak amaçlanmıştır.


İlk Yardım

Hasta ve yaralıların olayın meydana geldiği yerden, devamlı bakım ve tedavi görecekleri yere götürülünceye kadar geçen altın süre içerisinde hayat kurtarmak, meydana gelecek zararları önlemek veya en aza indirmek ve hayatı devam ettirmek için acil olarak yapılması gereken işlemler hakkında bilgi ve becerileri sürücülere kazandırmak amacı ile verilmekte olan derstir.


Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Taşınan tehlikeli maddelerin bilimsel özellikleri, etkileri ve tarafların sorumlulukları konusunda sürücülere bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile verilen derstir.


Trafik Kazalarının Önlenmesi

Trafik kazalarına sebep olan faktörlerin neler olduğu ve bu konu ile ilgili Karayolu Trafik Kanunu’ndaki ilgili maddeler, trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller ile motorlu araç kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler konularında sürücüleri bilgilendirmek.


Trafik Kuralları ve Cezalar

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanunda geçen Trafik Kuralları ile hâlihazırda uygulanan Trafik Cezaları konusunda sürücüleri bilgilendirmek ve trafikteki kusurlu davranışları en aza indirmektir.


Turizm Taşımacılığı

Turizm taşımacılığı yapan sürücülere, bu tür bir taşımacılığın yasalar uygun olarak nasıl yapılması gerektiği, taşımacıların sorumlulukları ve yükümlülükleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.


Ulaştırma Mevzuatı

Yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere, ulaştırma mevzuatının temel kavramlarını anlatmak, ulaştırma mevzuatıyla ilgili bilgi kazandırmak ve sürücülerin ulaştırma mevzuatına uygun davranışlar sergilemelerini sağlamak hedeflen derstir.


Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak sürücülere, ilgili mevzuatın sürücüler için getirdiği yasal sorumluluklar ve bu alanda zorunlu olarak yapılması gereken sigortalar hakkında bilgi kazandırmak.